Blog

Beyin kanaması beyin içindeki damarlardan birinin yırtılması nedeniyle beyin içine kanama olması demektir. Kanama olduğu zaman da, esnek olmayan bir yapı olan kafatasının içinde bulunan beyin, içine dolan kanın oluşturduğu basınç altında kalır, ezilir ve buna bağlı olarak koma gibi hayatı tehdit ...

Devamını oku...

Kemik ve omurga sağlığı insanların total sağlık durumlarının korunmasında ve yaşam kalitelerinin düşmemesinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle omurga sağlığına dikkat edilmelidir. Ancak birtakım nedenler sonucunda omurga kemiklerinde farklı problemler açığa çıkabilmektedir.…

Devamını oku...

Modern tıpta hastalıkların tanı ve tedavi yöntemlerinde yeni ve farklı birçok yöntem uygulanmaktadır. Böylece hastaların çok daha konforlu bir tedavi süreci yaşaması ve iyileşme sürelerinin kısalması sağlanmaktadır. Boyun fıtığı ameliyatında da mikro cerrahi yöntemi ile ameliyat son yıllarda sıklıkla tercih edilmektedir.…

Devamını oku...

Boyun bölgesinde kafa tabanından başlayarak 7 tane omurga kemiği bulunmaktadır. Her bir omurga kemiğini bağ doku sarmalamakta ve iki omur kemiği arasında diskler bulunmaktadır.…

Devamını oku...

Boyun fıtığı problemi toplumun büyük bir çoğunluğunda görülmektedir. Özellikle bilgisayar başında çalışma süresinin uzaması boyun bölgesinde yaşanan problemlerin artmasına neden olmaktadır. …

Devamını oku...

İnsan vücudunun omurga dizilimi mükemmel şekilde tasarlanmıştır. Bel bölgesi insanın dik durmasını ve hareket etmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte bel bölgesinde bulunan omurların arasında yastıkçık görevini üstlenen diskler bulunmaktadır.…

Devamını oku...

İnsanın dik durmasını ve hareket etmesini sağlayan bölge olarak bel bölgesi ve bel bölgesinin sağlığı büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda insandaki omurga dizilimi kusursuz bir sistematiğe dayalıdır ancak çeşitli nedenler ile bel bölgesinde bulunan omurga sisteminde birtakım deformasyonlar görülmektedir.…

Devamını oku...

Omurga kemikleri insanın dik durmasını sağlamakla birlikte aynı zamanda dengeli bir hareket etme yetisi kazandırmaktadır. Omurga kemikleri; omurga kolonu, bağ ve disk adı verilen üç farklı yapıdan oluşmaktadır.…

Devamını oku...

Omurga vücudu taşıyan ve vücudun dik durmasını sağlayan; özellikle hareketlerimiz için oldukça önemli bir yapıdır. Omurga aynı zamanda, omurların ortasında bulunan ve omurilik kanalı (spinal kanal) olarak adlandırılan içinden omuriliğin geçtiği kanalı da içerir.…

Devamını oku...

Kanal darlığı omurga boyutunun anatomik olarak küçülmesi sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Kanal darlığı genellikle disklerde zaman içinde meydana gelen sıvı kaybına bağlı olarak gelişen dejenerasyon ile başlayıp faset eklem ve ligamentum flavum hipertrofisi ile seyreden bir durumdur.…

Devamını oku...

Beyin tümörü iyi huylu ve kötü huylu olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Her tümör kötü huylu ya da öldürücü olmamaktadır. Ancak beyinde meydana gelen tümörlerde ; tümör iyi huylu da olsa kafatası içerisinde kapalı kaldığından tehlikeli olabilmektedir. Bu nedenle beyin tümörü iyi huylu da olsa takip edilmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.…

Devamını oku...

Mükemmel bir dizilime sahip olan omurga dizilimi çeşitli nedenler ile deformasyona uğrayabilmektedir. İnsanın dik durmasını sağlayan ve oturmasına, eğilmesine, kalkmasına olanak tanıyan omurga yapısında herhangi bir problem yaşanması insanın günlük yaşamını ciddi oranda etkilemektedir.…

Devamını oku...

Omur adı verilen birbirine bağlı bir dizi kemikten oluşan omurga, içinde omuriliği barındıran bir kemik yapıdır. Omurları birbirine bağlayan disk ise omurlar arasında yastık gibi bir işlev görmekte olan bağ dokusudur. Disklerin çevresinde sağlam bir dış tabaka ve ortasında da bir jel yapı vardır.…

Devamını oku...

Gergin omurilik sendromu (GOS) doğuştan ya da sonradan nedenlerle omuriliğin gerilmesi ile ortaya çıkan,ilerleyici nörolojik kayıplar ile karakterize bir hastalık grubudur.…

Devamını oku...

Lateral femoral kutanöz sinir L2 ve L3 spinal sinirlerinden orijin alır ve inguinal ligamanın lateralinde bir tünelden geçer. Lateral femoral kutanöz sinir sadece duyusal lifler içerir ve uyluğun ön yan bölümlerinin duyusunu sağlar.…

Devamını oku...

Hemen hemen her insan hayatının bir bölümünde bel ağrısından yakınır. Ağrılı atakların tedavisi kolay, yerleşmiş ağrının tedavisi oldukça zordur.…

Devamını oku...

Kemik yoğunluğu azalmış, dolayısı ile yüklenme ile kırık riski taşıyan veya kırılmış olan omurgaların veya kanser metastazlarına bağlı omurga gövdesindeki yükseklik azalmalarının olduğu durumlarda omurga gövdesi içerisine polimetilakrilat(kemik çimentosu) enjekte edilmesi işlemine vertebroplasti denir. Vertebraplasti omurga içi kemiğin kuvvetlendirilmesine yönelik bir işlemdir.…

Devamını oku...

Günümüzde birçok kişi hayatı boyunca en az bir kez boyun ağrısı çekmektedir Boyun ağrısına yol açan hastalıklarda ağrı bazı kişilerde sadece ensede görülürken,bazı kişilerde ise enseden başa, sırta, kollara ve hatta göğse doğru yayılabilir.…

Devamını oku...

Spina bifida;ayrık veya açık omurga anlamına gelir. Doğumsal bir anomalidir. Ülkemizde yaklaşık 1000 de 3 oranında görülür.…

Devamını oku...

Trigeminal nevralji, hastanın günlük aktivitelerini, hatta yaşamsal işlevlerini dahi yapamaz duruma getirebileceğinden en kısa sürede tanının konması ve tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır.…

Devamını oku...

Sırt (dorsal-torakal) omurları daha az hareketli olması nedeniyle sırt fıtığı bel ve boyun ağrılarına göre daha az görülür.Birçok hastalık sırt ağrısı yapabilir. Sırt ağrısı başlı başına sırt bölgesinden kaynaklanabileceği gibi mide ülseri, pankreatit, kalp krizi gibi hastalıklara eşlik eden veya yansıyan ağrı şeklinde de karşımıza çıkabilir.…

Devamını oku...

Kullanılan tüm ağrı kesiciler, uygulanan egzersiz ve fizik tedavi yöntemlerine rağmen geçmeyen bel ağrıları, hastaların yaşam kalitelerini ciddi oranda düşürüyor. Cerrahi müdahale gerektirmeyen ve daha çok bel fıtığı hastalarında uygulanan “Epidural ve Transforamiral Enjeksiyonlar” geçmeyen bel ağrılarına çare oluyor.…

Devamını oku...

Bel ağrısı, bacaklarda hissizlik, güçsüzlük ve yürümede güçlük gibi şikayetler bel kaymasının habercisi olabilir. İş ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen bel kayması; ileri yaş, doğumsal, ve travmalar sonucu ortaya çıkabildiği gibi hareketsiz yaşam, duruş bozukluğu ve aşırı yük kaldırma gibi nedenlerden dolayı da görülebiliyor.…

Devamını oku...

Bel ve bacaklarınıza vuran ağrılar yaşıyor, belirli bi mesafe yürüdükten sonra bacaklarınızın arka tarafında ağrı ve uyuşma hissediyorsanız eğer; omurga kanal darlığınız olabilir. Hareketsizlik, obezite, ağır iş temposu ve sigara kullanmı gibi nedenlerin yol açtığı omurilik kanal daralması, tedavi edilmediği taktirde kişilerin hayat kalitelerini olumsuz etkileyip, yatağa düşürebiliyor.…

Devamını oku...