Op. Dr. Umut YAKA

hakkimda1977 yılında Muğla'da doğdum.İlköğrenimimi Isparta’da tamamlayıp, 1994 yılında İstanbul Pertevniyal Lisesi’nden mezun oldum.

İstanbul Tıp Fakültesi'ni 2000 yılında bitirdikten sonra, Nöroşirürji eğitimi ve uygulamalarının dünya tıbbı ile eşdeğer yürütüldüğü ve bünyesinde değerli hocaları barındıran İstanbul Tıp Fakültesi Nöröşirürji Kliniği'nde başladığım nöroşirürji eğitimimi 2009 yılında tamamladım.

2009 - 2011 tarihleri arasında mecburi hizmet görevini yapmak üzere görevlendirildiğim Mardin Nusaybin Devlet Hastanesinde Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanlığı ve başhekimlik görevini birlikte yürüttüm.

Beyin ve omurilik tümörleri, beyin kanamaları, dejeneratif bel ve boyun hastalıkları (bel ve boyun fıtıkları, bel kayması), spastisite, spina bifida, hidrosefali, periferik sinir hastalıkları olmak üzere beyin cerrahisinin bütün dallarında sahip olduğum bilgi ve beceriyi hastalarımın tedavisinde kullanmaktayım.

Hasta kabulünü Şişli Fulya'da bulunan muayenehanemde yapmaktayım.

Sağlıklı güzel günlere... 
Op.Dr. Umut Yaka
Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Uzmanı

Üye Olduğu Dernekler

 • Türk Nöroşirurji Derneği
 • Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği
 • Türk Omurga Derneği
 • Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği 

Katıldığı Uluslararası Kurslar

 1. 2nd ISMISS Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventriol Treaatments;Pre-Congress Cadaver Hands-on Workshop on”Foraminal and Endoskopic Spinal Anatomy” 2009, Istanbul
 2. 2nd International Sypmposium on Microneurosurgical Anatomy, 2004, Antalya
 3. AOSpine Comprehensive Spine Course , 2007, Antalya

Katıldığı Yurtiçi Kurslar

 1. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu “Nöroonkolojik Cerrahi (Beyin Tümörleri), Hidrosefali, Araknoid Kistler, Psödotümör Serebri” kursu, Mart 2009, Kuşadası
 2. 2.Nöroendoskopi Kursu,1.Şant Okulu, 2008, İzmir
 3. Türk Nöroşirürji Derneği, Pediatri Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu,”Tümörler ve Epilepsi” pediatrik nöroşirürji kursu, 2008, İstanbul
 4. Nöroendoskopi Kursu, 2006, İzmir
 5. Türk Nöroşirürji Derneği, Pediatri Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu,”Pediatrik Travma, Vasküler Hastalıklar, Enfeksiyon ve Kraniosinostoz” pediatrik nöroşirürji kursu, 2006, Malatya
 6. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu” Spinal Cerrahi, Periferik Sinir Cerrahisi, Doğumsal Spinal Anomaliler “ kursu, 2006, Kuşadası
 7. Türk Nöroşirürji Derneği, Temel Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Kursu “Kafa Travmaları, Ağrı Tedavisi ve Fonksiyonel Nöroşirürji” kursu, 2004, Kuşadası

Bilimsel Yayınlar

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Albayrak, BS., Ismailoglu, O., Ilbay K, Yaka, U, Tanriöver, G., Gorgulu, A., Demir, N., ‘Doxorubicin for prevention of epineurial fibrosis in a rat sciatic nerve model: outcome based on gross postsurgical, histopathological, and ultrastructural findings.’J Neurosurg Spine, 12(3)327-33(2010).
 2. Sencer, S., Kırış, T., Sencer, A., Yaka, U., Şahinbaş, M., Aydın, K., Tiryaki, B., Karasu, A., Ağuş, O., Özkan, M., Imer, M , Ünal, F.,‘Diffusion and perfusion MRI findings with clinical correlation in patients with subarachnoid haemorrhage related vasospasm’, Acta Neurochir Suppl, 104, 251-54, (2008)
 3. İsmailoğlu Ö, Yaka, U., Sencer, A.,” Omurganın kesici alet yaralanmalarında cerrahi yaklaşım:Olgu sunumu” Türk Nöroşirurji Dergisi,Cilt 20. Sayı:3 122-126 (2010)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (proceedings) Basılan Bildiriler

 1. Sencer, S., Kırış, T., Yaka, U., Sahinbaş, M., Aydın, K., Karasu, A., Sencer, A ve O. Ağuş, ‘Diffusion and perfusion MRI findings with clinical correlation in patients with subarachnoid hemorrhage related vasospasm’, 9th International Conference on Cerebral Vasospasm, s 60, Istanbul, 2006

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 1. Cansever, T., Yaka, U., Sencer, A ve T. Kırış, “Amiloid anjiyopatiye bağlı intraserebral hematom: olgu sunumu,” Türk Nöroşirurji Derneği 20.Bilimsel Kongresi, s 168, Antalya, 2006
 2. Yaka, U., Kılınçer, C., Sencer, A., Karasu, A., Cansever, T. ve A. Canbolat, “Amiloid anjiyopatiye bağlı intraserebral hematom olgusunda peroperatuar kanama: Olgu sunumu”, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, II.Bilimsel Kongresi, s 51, İstanbul, 2006
 3. Yaka, U., Kılınçer, C., İzgi, N., Aydoseli, A., Göker, B., Karasu, A., Sencer, A ve Ç. Bayındır, “Torakal ekstradural yerleşimli ependimom. Olgu sunumu”, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, II. Bilimsel Kongresi, s 57, İstanbul, 2006
 4. Yaka, U., Sencer, A., Göker, B., İmer, M. ve T. Kırış, “ Çocukluk çağı arka çukur epidural hematomları: 34 olguluk serinin retrospektif değerlendirilmesi” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, II.Bilimsel Kongresi, s 69, İstanbul, 2006
 5. Yaka, U., Sencer, S., Kırış, T., Karasu, A., Sencer, A., Aydın, K., Ağuş, O., Özkan, M., İmer, M., İzgi, N ve A. Canbolat, “ Subaraknoid kanama sonrası gelişen vazospazmda difüzyon ve perfüzyon MR bulguları ile klinik tablo ilişkisi”, Türk Nöroşirurji Derneği 21.Bilimsel Kongresi, s 54, Antalya, 2007
 6. Kılınçer, C., İmer, M., Yaka, U., Solmaz, B., Sencer, A., Karasu, A ve K. Hepgül, “ Semptomatik dorsal spinal araknoid kistler: İki olgu sunumu”, Türk Nöroşirurji Derneği 21.Bilimsel Kongresi, s 105, Antalya, 2007
 7. Kılınçer, C., Yaka, U., Bayındır, Ç., Hepgül, K., Karasu, A ve A. Sencer, “Minör bir travmayı takiben gelişen intraserebral hematom olarak klinik veren glial tümör”, Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, s 138, Antalya, 2007
 8. Aydoseli, A., Göker, B., Yaka, U., Kılınçer, C., Sencer, A ve A. Canbolat, “Süperior sagittal sinüs tıkanmasına bağlı başağrısız intrakranyal hipertansiyon”, Türk Nöroşirurji Derneği 21. Bilimsel Kongresi, s 150, Antalya, 2007
 9. Yaka, U., Karasu, A., Aydoseli, A., İmer, M., “ Mandibuler Schwannoma ” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, III. Bilimsel Kongresi, s 36, Antalya, Yaka, U., Karasu, A., Aydoseli, A., İmer, M., “ Mandibuler Schwannoma ” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, III.Bilimsel Kongresi, s 36, Antalya, 2007
 10. Yaka, U., Akçakaya, O., Shaban, M., Sencer, A., Canbolat, A. ,“ Kesici Alet Yaralanmsına Bağlı Gelişen Brown Sequard Sendromu: Olgu Sunumu ” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, III. Bilimsel Kongresi, s 37, Antalya, 2007
 11. Yaka, U., Gömleksiz, C., Aydoseli, A., Akçakaya, O. ,Sencer, A. Karasu, A. Hepgül, K. İmer, M.,Kırış, T. Ünal, F. İzgi, N. “ Çocukluk Çağı İntrameduller Omurilik Tümörleri:Beş olgunun retrospektif değerlendirilmesi ” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, III. Bilimsel Kongresi, s 38, Antalya, 200
 12. Sencer, A. Yaka, U., Aydoseli, A.,Gömleksiz, C. Karasu, A. Kırış, T. Ünal, F. İmer, M. Hepgül, K. “ İntrakranyal Yerleşimli Anevrizmal Kemik Kistleri:3 vakalık olgu sunumu ” Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, III. Bilimsel Kongresi, s 39, Antalya, 2007
 13. Kılınçer C, İmer S. M.,Yaka, U., Solmaz, B., Sencer,A., Karasu, A., Hepgül,K., “Semptomatik dorsal spinal araknoid kistler: iki olgu sunumu” Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi,s Antalya,2008
 14. Kılınçer C., Yaka, U., Turantan, İ., “Servikal spondilotik myelopatide posterior dekompressif fenestrasyon” Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi,s ,Antalya,2008
 15. Ünal, F.,, Kılınçer C., Karasu, A., Can, H., Yaka, U., Bayındır, Ç., “Romatoid artrite eşlik eden bir spinal tümöral kalsinozis olgusu” Türk Nöroşirurji Derneği 22.Bilimsel Kongresi,s ,Antalya,2008
 16. Kılınçer C., Yaka, U., İmer S. M.,”Lomber manipulasyona bağlı cauda equina sendromu: bir olgu sunumu” Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi,s ,Antalya,2008
 17. Yaka, U., Akçakaya, O., Shaban, M., Sencer, A., Canbolat, A.”Kesici alet yaralanmasına bağlı gelişen Brown Sequard Sendromu:Olgu sunumu” Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi,s ,Antalya,2008
 18. Kılınçer C., Yaka, U., Bayındır, Ç., , Hepgül, K., Karasu, A.,Sencer, A., Minör bir travmayı takiben gelişen intraserebral hematom olarak klinik veren glial tümör” Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi,s ,Antalya,2008
 19. Yaka, U., Akçakaya, O. Aydoseli, A. Sencer, A. Karasu, A. Kırış, T. İzgi, N. İmer, M. Ünal, F. Barlas, O. Canbolat, A. Turantan, İ. “ Anjiografi Negatif Subaraknoid Kanamalarda Etyoloji, Prognoz Ve İleri İnceleme”, Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi s 36, Girne-Kıbrıs, 2009
 20. Kırış, T. Yaka, U. , , Göker, B. Sencer, A. Karasu, A. Akçakaya, O. Ünal, F. İzgi, N. Canbolat, A. Turantan, İ. “Nörovasküler Ve Nöroonkolojik Cerrahide Orbitozigomatik Ve Osteotomi Yaklaşımı:102 Olgudaki Klinik Deneyimimiz ”, Türk Nöroşirurji Derneği 23 .Bilimsel Kongresi, s 47, Girne-Kıbrıs, 2009
 21. Yaka, U., Tiryaki, B. Sencer, S. Aydın, K. Sencer, A. Kırış, T. Turantan, İ. Ünal, F. Hepgül, K. Canbolat, A. “ Normal Populasyonda Konus Medullarisin Ön-arka Planda Hareketliliğinin Gösterilmesi”, Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, s 49, Girne-Kıbrıs, 2009
 22. Kırış, T. Hafız, G. Diren, F. Yaka, U. Karasu, A. Sencer, A. “ Multidisipliner Yaklaşımla Ameliyat Edilmiş İntrakranyal Uzanım Gösteren Paranazal Sinüs Tümörleri:29 Olgudaki Klinik Deneyimimiz”, Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, s 61, Girne-Kıbrıs, 2009
 23. Yaka, U. Akçakaya, O. Diren, F. Karasu, A. İmer, M. Hepgül, K. İzgi, N. “Primer Serebral Kist Hidatik : Olgu Sunumu ”, Türk Nöroşirurji Derneği 23. Bilimsel Kongresi, s 219, Girne-Kıbrıs, 2009
 24. İsmailoglu Ö.,Albayrak B. S., Yaka U “Omurganın kesici alet yaralanması: Olgu sunumu”, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, V. Bilimsel Kongresi, s 59, Kapadokya, 2009
 25. İsmailoglu Ö.,Albayrak B. S., Yaka U “Supra ve infratentorial akut epidural hematom”, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, V. Bilimsel Kongresi, s 53, Kapadokya, 2009
 26. İsmailoglu Ö.,Albayrak B. S., Yaka U “Split kord görünümlü oksipital ensefalosel: Olgu sunumu”, Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği, V. Bilimsel Kongresi, s 53, Kapadokya, 2009
 27. Işık C., Yaka, U., Ergin N.Ö. “Karpal Tunel Sendromlu Olgularımızın Analizi ” Türk Nöroşirurji Derneği 22. Bilimsel Kongresi,s ,Antalya,2009