Vertebroplasti Ve Kifoplasti Hakkında Sık Sorulanlar

Hangi Durumlarda Vertebroplasti Veya Kifoplasti Yapılır?

Vertebroplasti ve kifoplastinin en çok uygulandığı hasta grubu kemik erimesine bağlı omurların zayıfladığı, kırık riski taşıdığı veya kırıldığı olgulardır. Bu hastalarda şiddetli bel sırt ağrıları olmakta ve ağrı ağrı kesici ve korse gibi yöntemlerle de geçmemektedir. İşte bu olgularda omurga tıbbi çimento ile güçlendirilerek ağrılar giderilir.

Vertebroplasti Ve Kifoplasti İşlemi İçin Genel Anestezi Şart mı?

Bir çok hastada genel anestezi uygulanmadan sedoanaljezi yöntemi ve lokalanestezi ile bu işlemler yapılabilir. Ancak hastaların rahatsız olması durumlarında nadiren genel anesteziye başvurulur.

Vertebroplasti Ve Kifoplasti İşlemi Ne Kadar Sürer?

Vertebroplasti işlemi 20-30 dakika, kifoplasti işlemi 45 dakika kadar sürer.

Vertebroplasti İşlemi Aynı Seansta En Fazla Kaç Omurgaya Uygulanabilir?

Aynı seansda birden fazla omurgaya işlem yapılabilirse de önerilen aynı seansda en fazla üç omurgaya uygulanması ve her omurgaya yapılan işlem arasında 15 dakika ara verilir.

Vertebroplasti Ve Kifoplasti İşleminden Sonra Ağrı Tamamen Geçer Mi?

Hastaların %95’inde ağrılar tamamen geçer.

Kifoplasti Ve Vertebroplastinin Riski Var mı?

Vertebroplastiye bağlı gelişecek komplikasyonların en sık görülen(Akciğer damarlarının tıkanması). Ayrıca tıbbi çimentonun omuriliğin geçtiği kanala sızması durumunda bacaklarda kuvvet kaybı gelişebilir. Bu riskler oldukça düşük olup, sızıntı kifoplasti yönteminde hemen hemen olmamaktadır.

Kifoplasti İle Vertebroplasti Arasında Ağrının Giderilmesinde Fark Var mıdır?

Kifoplasti ve vertebroplasti karşılaştırıldığında ağrının giderilmesi bakımından aralarında önemli bir fark yoktur. Ancak kifoplasti vertebroplastiye oranla daha pahalı bir uygulamadır.

Kifoplastinin Vertebroplastiye Gore Üstünlükleri Nedir?

Kifoplastinin üstünlükleri omurgadaki çökmenin balon yardımıyla kaldırılarak yüksekliğin arttırılması ve böylece kifozun düzeltilmesi, ayrıca sementin omurga dışına kaçma ihtimalinin çok düşük olmasıdır.