Boyun Fıtığı Hakkında Sık Sorulanlar

Boyun Fıtıklarında Alışılmış Tedavi Yöntemi Nedir?

Boyun fıtıkları, bilindiği gibi, şiddetli boyun ve kol ağrılarına yol açarlar. Bu durumun başlıca nedeni omurlar arası eklemin yerinden çıkarak kola giden sinirlere bası yapmasıdır. Bu şekilde yakınması olan bir hasta hekime geldiğinde öncelikle cerrahi dışı tüm yöntemler kullanılarak hasta tedavi edilmeye çalışılır. Ancak küçük bir hasta grubunda bası çok olduğu için şikayetler geçmez ve cerrahi ile fıtık çıkartılır.

Sadece Fıtığın Çıkarılması Yakınmaların Geçmesini Sağlar mı?

Aslında sinir kökü üzerindeki bası kaldırılınca ağrı giderilmiş olur. Fakat bundan sonraki aşama, boşalmış olan eklem boşluğunun öylece bırakılıp bırakılmaması, bırakılmayacaksa ne ile doldurulması gerektiğidir. Birçok merkezde tek seviye fıtık ameliyatından sonra omurlar arası aralık herhangi bir malzeme ile doldurulmazken bazı merkezlerde kemik veya kafes ile bu boşluk doldurulur. Bu doldurma işleminden bir süre sonra iki omur birbirine kaynar.

Omurların birbirine kaynaması ne gibi bir yarar veya zarar sağlar?

İki omurun birbirine kaynaması buradaki ameliyattan sonra boyun ve her iki kürek kemiği arasında oluşabilecek ağrıları engellemiş olur. Bununla beraber uzun vadeli izlemlerde komşu seviyelere daha fazla yük binmesine zemin hazırlayabilr. Gerçekten de kaynamalardan sonra komşu seviyelerde zorlanma olduğu, bu da bu seviyelerde dejenerasyonun gelişimini hızlandırdığı bildirilmektedir. İşte bu nedenden dolayı, bu seviyelerde omurlar arası eklem çıkarılınca yeni yapay bir eklem konması fikri doğmuştur.

Yapay Eklem Ne Sağlar?

Yapay eklem, hastanın kendi ekleminin yaptığı işi üstlenir. Yani, eklemin çıkarıldığı bölümde, öne, arkaya, yanlara eğilmeler ve dönme hareketleri yerine getirilebilecektir. Diğer bir deyişle, var olan hareket korunduğu için, komşu seviyelerde dejenerasyonun hızlanmasının önüne geçilmiş olacak.

Yapay eklemin başka yararları var mı?

Fıtık çıkarıldıktan sonra kemiklerin birbirine kaynaması için kalçadan kemik alınmadığı için ek bir işlemde kurtulmuş olunuyor. Ayrıca kaynamayı arttırmak için kafes, plak gibi malzemeler kullanılmayacak, kaynamanın olup olmadığının konrolu için aralıklı röntgenler çekilip şua verilmemiş olacak. Dahası, ameliyattan sonraki seyir oldukça kısaldığından, hastalar kısa sürede işlerinin başına dönebileceklerdir.