Subaraknoid Kanama (Anevrizma Kanaması) Hakkında Sık Sorulanlar

Beyin Anevrizması Neden Olur?

Beyin anevrizmalarının kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak bazı faktörlerin beyin anevrizmalarının oluşumuna katkıda bulunduğu kabul edilmektedir. Bu faktörler şunlardır:

  1. yüksek tansiyon 
  2. sigara kullanımı
  3. genetik yatkınlık 
  4. kan damarlarında zedelenme

 

Anevrizmalar Neden Tedavi Edilmelidirler?

Anevrizmaların duvarı normal damar duvarından daha zayıf olduğu için patlayıp kanayabilir. Kanadığında da hastada yüksek oranda inme ve ölüm oluşturabilir. Bu riskleri göz ardı etmek mümkün değildir. Bazı anevrizmaların tedavi edilmesine gerek yokken bazıları endovasküler denilen yöntemle anjiyografik olarak girilip tıkanabilmektedir. Bazıları ise şekil ve yeri nedeni ile endovasküler yöntemle kapatılamamakta ve bunlar ameliyat ile kliplenir kliplendiğinde kanama riski de ortadan kaybolur.

Beyin Anevrizmalarında Cerrahi Tedavi Nasıl Yapılır?

Beyin cerrahisinde mikrocerrahi yöntemlerin kullanılmaya başlanması, beyin anevrizmalarında cerrahi tedaviyi altın standart konumuna getirmiştir. Buna rağmen cerrahi klipsleme ameliyatları büyük ve zor ameliyatlar sınıfına girmektedir.

Baloncuğun klipsle kapatılması işlemi kranyotomi (kafatasının bir parçasının çıkartılması) yoluyla yapılır. Kranyotomi ile açılan yoldan beyin ve beyin damarlarına ulaşılır, anevrizma bulunur. Bundan sonra anevrizma, çevresindeki beyin dokusundan dikkatle ayrılır. Bu aşamada anevrizmanın boynuna (tabanına) küçük bir metal (genellikle titanyum) klips uygulanır. Bu klipslerin bir yay mekanizması vardır ve yerleştirildiklerinde anevrizmanın içine doğru olan kan akımını keserler. Anevrizma tedavisinde en geçerli ve en etkili yöntem bu şekilde yapılan açık cerrahi yaklaşımdır.

Beyin Anevrizmalarında Nndovasküler Tedavi (baloncuğun tıkanması) Nasıl Yapılır?

Endovasküler tedavide amaç cerrahi tedavide olduğu gibi anevrizmanın yok edilmesidir. İşlem için platinden yapılmış olan yumuşak bir yay kullanılır. Bu yay kasıktaki büyük atardamarlardan biri yoluyla dikkatli bir şekilde beyne kadar ilerletilir ve beyin içinde anevrizmanın içine yerleştirilir. Anevrizmanın içine yerleştirilen yay buradaki kan akımını bozar. Yavaşlayan kan akımının sonucunda burada büyük bir kan pıhtısı oluşur. Oluşan pıhtı ile tıkanan anevrizma kapanır ve yırtılıp kanayamaz.

Beyin Anevrizmalarında Endovasküler Tedaviyi Kim Yapar?

Cerrahi klipsleme işlemini beyin cerrahları yapar. Endovasküler tedaviyi girişimsel radyologlar yapar.

Anevrizmalar Genetik midir?

Bazı olgularda genetiktir. Örneğin ailede polikistik böbrek hastalığı varsa veya anevrizma ailenin bazı fertlerinde varsa diğer aile bireylerinin ağrılı olmayan MR anjiografi ile kontrol edilmesi uygun olacaktır.

Anevrizmaların Tedavisinde Ortaya Çıkabilecek Tehlikeli Durumlar Nelerdir?

Hem cerrahi hem de endovasküler tedavi sırasında ortaya çıkabilecek en tehlikeli durum anevrizmanın yırtılması ve beyin içine kanama olmasıdır. Bu olayın ne sıklıkla görüldüğü kesin olarak bilinmemekle birlikte her iki işlem için de yaklaşık olara %2-3’lük bir orandan söz edilebilir. Anevrizmanın yırtılmasıyla beyin içine kanama olur. Bu da inme, koma veya ölüme neden olabilir. Her iki işlem sırasında da ortaya çıkabilecek olan anevrizma yırtılmasına müdahale, açık beyin ameliyatları sırasında daha rahat yapılabilir. Çünkü bu işlem sırasında kanayan yer daha rahat görülebilir ve kanama kontrolü amacıyla buraya daha kolaylıkla müdahale edilebilir.Azalmış kan akımı ve dolayısıyla azalmış oksijenlenmeye bağlı olarak gelişebilecek inmeler de bir diğer tehlikeli durum olarak klipsleme ya da yay uygulaması sırasında ortaya çıkabilir. Bu inmenin yaygınlığı ve dağılımı anevrizmanın yerine göre değişir.İşlemin ne kadar uzun süreceği, oluşabilecek riskler, işlemden ne kadar süre sonra normal hayata dönülebileceği gibi konular anevrizmanın yerine, kanamanın büyüklüğüne ve hastanın tıbbi durumuna bağlıdır. Dolayısıyla her bir kişinin durumu ayrı ayrı ele alınarak hekimiyle tartışılmalıdır.