Spina Bifida Hakkında Sık Sorulanlar

Spina Bifida Neden Olur?

Spina bifida birçok nedene bağlı olarak gelişebilir. Gebeliğin 4. haftasında omurganın kapanması sırasında etkin olan maddelerin eksikliği (folik asit gibi) ya da bu dönemde kullanılan bazı ilaçların neden olduğu bilinmektedir. Spina bifida ile doğan bebeklerin yakınları arasında sadece %5 oranında bu doğumsal kusura rastlanması, olayın kalıtsal bağlantısının güçlü olmadığını düşündürmektedir.Sara hastalığı olan, insüline bağımlı şeker hastalığı olan anne adaylarında spina bifida nispeten daha sık görülmektedir.

Spina Bifida İle Doğan Bir Bebeğin Yaşamı Boyunca Karşılaşabileceği Sorunlar Nelerdir?

Nörolojik sorunlar: Lezyonun (yaranın) yerleşim yerine ve sinir tutulumunun ağırlığına göre değişen bulgular görülür. Eğer yara 3. bel omuru üstünde ise tam felç, duyu kusuru, idrar-dışkı kaçırma olur ve hasta yürüyemez. Yara 4. bel omuru ve altında ise benzer bulgular olur ancak kalça ve diz ile ilgili bazı hareketler korunmuştur. Bel altında yer alan yaralarda genellikle ayak, kısmen kalça ve diz hareketleri korunur. Belin en alt bölgesinde, kuyruk sokumunda yer alan lezyonlarda ise bacak ve ayak hareketleri normaldir, yara düzeyinde duyu kusuru, değişik derecelerde idrar-dışkı kaçırma görülür.

  1. Hidrosefali
  2.  Beyin zarlarının iltihabı
  3. Gerilemiş omurilik (tethered kord) sendromu
  4. İdrar yolu sorunları
  5.  Kalça çıkıkları ve diğer ortopedik sorunlar
  6. Psikolojik sorunlar şeklinde özetlenebilir.

Spina Bifidalı Hastalarda Hidrosefali Nasıl Oluşur?

Spina bifidalı hastaları %85’inden fazlasında hidrosefali görülür. Hidrosefali, beyin ve omurilik çevresinde düzenli olarak dolaşan beyin omurilik sıvısının (BOS) dolaşımının bozulması sonucu aşırı miktarda artması ile oluşur.

Spina Bifida Tedavi Sonrası Tamamen İyileşebilir Mi?

Ameliyatlar çoğu zaman mevcut durumu korumak daha fazla problem çıkmasını önlemek için yapılır. Ameliyatlarla veya bazı tedavi yöntemleri ile bu hastaların yaşamları mümkün olduğunca normale yakın hale getirilmeye çalışılır. Tamamen sağlıklı biri haline gelemeseler de bağımsız yaşayabilmeleri mümkündür. Ancak bu, tıbbi destek yanında, büyük ölçüde toplumsal yaşamdaki engellerin ortadan kaldırılmasına da bağlıdır.

Spina Bifida Hastalığının Önlenmesi Mümkün Müdür?

Bugün için tamamen ortadan kaldırılması mümkün değildir. Son yıllardaki çalışmalar gebelik öncesi dönemde alınan Folik Asit vitamini ile bu hastalığın önemli ölçüde önlenebileceğini göstermiştir. Günümüzde birçok gelişmiş ülkede tüm anne adayları daha gebe kalmadan önce Folik asit almaya başlamaktadır. Çünkü anne gebe kaldığını öğrendikten sonra artık spina bifidayı önlemek için zaman geçmiş olmaktadır Anomalinin anne karnındayken saptanması ailenin ve hekimin bilgilenmesi açısından önemlidir. Bu tür bir gebelikte doğumun özel ve doğumdan sonra bebeğe hemen müdahale edilebilecek merkezlerde yapılması ayrı bir önem taşır. Doğumda tercih edilecek yöntemin sezaryen olması felç gelişme riskini ve felcin şiddetini azaltır. Son zamanlarda bebeklerin anne karnındayken ameliyat edilmeleri konusunda çalışmalar vardır.