Normal Basınçlı Hidrosefali Hakkında Sık Sorulanlar

Normal Basınçlı Hidrosefaliye Yol Açan Etmenler?

Olguların pek çoğunda altta yatan neden saptanamaz. Kafa travması, geçirilmiş beyin kanaması, tümör veya kistler, cerrahi sırasında görülen kanamalar, menenjit veya diğer beyin enfeksiyonları neticesinde NBH oluşabilir

Lomber Ponksiyon Nasıl Yapılır?

BOS yaklaşık basıncını ölçmeye aynı zamanda sıvıdan tahlil yapmaya yardımcı olur. Lokal anestezi altında belin alt kısmına ince bir iğne ile girilerek 50 cc ye kadar BOS boşaltılır. Bu sayede hastadaki belirtilerde geçici bir düzelmenin olması beklenir. Eğer bu işlem sonrasında belirtilerde geçici sürelide olsa anlamlı bir düzelme olursa o zaman cerrahi tedavinin başarılı olacağı söylenebilir. Eğer lomber ponksiyona yanıt negatif veya net olarak anlaşılamamış ise daha ileri araştırmalar yapmak gerekir.

NBH'de Şant Tedavisine Uygun Hastalar Kimlerdir?

Bu amaçla pek çok test ve araştırma geliştirilmiş olmak ile birlikte, tek başına sant işleminin başarısını tahmin ettirebilecek bir faktör bulunmamaktadır. Aşagıdaki bulgular şant takılmasını takiben sonucların daha iyi olacağını düsündürmektedir:

  • Yürüme bozukluğunun ilk ortaya çıkan ve en belirigin şikayet olması 
  • Travma veya kanama gibi NBH nin bilinen bir sebebinin olması
  • Görüntüleme yöntemlerinde ventrikul boyutlarının BOS un bulunduğu Subaraknoid boşluktan orantısız şekilde geniş olması
  • Lomber ponksiyon veya lomber katater yoluyla BOS boşaltılmasının dramatik geçici bir düzelme sağlaması
  • Ölçülen beyin içi veya spinal BOS basıncının üst limitlerde olması
  • Beyini etkileyen küçük kan dammar hastalığı kanıtlarının minimal oluşu

Hidrosefali semptomlarının santlama sonrası düzelmesinin mümkün olacağını bilmek önemlidir.
Cerrahi sonrası tamamen iyileşme herkesin beklentisi olsada, bu her zaman mümkün olmayabilir. Cerrahi sonrasında mevcut şikayetlerin anlamlı ölçüde azalması, kişinin başkalarına bağımlı halden kurtulmaları, en önemlisi nörolojik semptomlarin daha da ilerlemesinin önüne geçilmesi hasta ve yakınlari içen tatminkar bir cevaptır.

NBH'de Şant Ameliyatının Başarı Oranı Nedir?

Yürüme bozukluğu, hafif demans ve mesane kontrol problemleri ameliyat sonrası birkaç gün içerisinde düzelebilir veya haftalar aylar düzelme icin gerekebilir. Bu düzelmenin ne süratte ve ne derece olacağını önceden kestirmenin bir yolu maalesef yoktur. Düzelme olanlarda sıklıkla bu düzelmeler ilk haftalar içerisinde olur. Bu iyileşme hafif düzeyde olabileceği gibi çok dramatik bir şekilde de olabilir.

NBH Tedavi Edilmez İse Ne Olur?

NBH li hastalar sıklıkla ilerleyici semptomlar ile basvururlar ve bu semptomların kendi kendine düzeleceği ve klinik bozulmanın kendi kendine duracağına inanmanın bir nedeni yoktur. Kimse mevcut semptomların ne hızda ilerleyeceğini tahmin edemez. Semptomlar ne kadar şiddetli ise ve ne kadar uzun süredir mevcut ise tedaviye yanıt o derece daha az olacaktır. Genel bir kural olarak tanı ve tedavi ne kadar erken yapılırsa düzelme o kadar iyi olacaktır. Eğer semptomlar çok hafif ise hastaya acil bir sant operasyonu yapmadan bir süre yakın takip yapılabilir.