Menengioma Hakkında Sık Sorulan Sorular

Menengioma Nedir?

Menengiomalara beyin tümörü denmesine rağmen aslında bu tümörler beyin dokusundan değil, beyin ve omuriliği kaplayan zarlar olan meninkslerden gelişirler. Menenjiomaların çoğu iyi huylu ve yavaş büyüyen tümörlerdir.

Menengiomalar Ne Sıklıkla Ve Kimlerde Görülür?

Menengiomalar tüm primer beyin tümörlerinin yaklaşık olarak %20’sini oluştururlar. En sık 40-60 yaş arasında görülürler. Yaş arttıkça görülme sıklığı da artar. Kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sıklıkla görülürler.

Menengiomaların Nedeni Nedir?

Menenjiomaların nedenleriyle ilgili araştırmalar halen sürmektedir. Hastaların %40 -80’i arasında 22. kromozomda anormallik bulunmuştur. Bu kromozom normalde tümör oluşumunu baskılamaktan sorumludur. Menengiomalarda ayrıca plateletten köken alan büyüme faktörü (PDFGR) ve epidermal büyüme faktörü alıcılarından (EGFR) da fazlaca bulunur. Bunlardaki fazlalığın bu tümörün büyümesinde etkileri olduğu düşünülmektedir. Bunların dışında kafa bölgesine daha öncedden radyasyon uygulanmış olması, meme kanseri öyküsünün olması, ya da nörofibramatozis tip 2 hastalığının olması da menengioma gelişmesi riskini artıran durumlardır. Bazı kişilerde gebelik sırasında menengiomaların büyüdüğü gözlenmiştir.

Menenjiomaların Belirti Ve Bulguları Nelerdir?

Menengiomalar genellikle yavaş ve içe doğru büyüyen tümörlerdir. Dolayısıyla, herhangi bir belirti ortaya çıkmadan önce tümör önemli büyüklüklere ulaşabilmektedir. Ortaya çıkan belirtiler genellikle tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlıdır. Bu belirtiler genellikle büyüyen tümörün beyin üzerinde oluşturduğu basınç ile ilgili olarak baş ağrısı ve bir kol veya bacakta kuvvet kaybıdır. Bunun yanı sıra havale geçirme, kişilik değişiklikleri veya görme sorunları da ortaya çıkabilir. Kol ve bacaklarda kuvvet kaybı veya duyu kaybı omurilik menengiomlarının en sık rastlanan belirtileridir. Tümör dışarıya doğru büyürse kafatası kemiklerinin kalınlaşmasına da neden olabilir.

Menengiomaların Tedaviden Sonra Tekrarlaması Mümkün Müdür?

Menengiomaların çoğu iyi huyludur ve cerrahi ile tedavi edilebilir. Ancak tümör hücrelerinin hepsi cerrahi sırasında çıkartılamazsa ya da diğer tedavi yöntemleri tarafından öldürülemezlerse tümör yeniden büyüyebilir. Ameliyatı takip eden 5 yıl içinde tamamen çıkatılan iyi huylu menengiomaların yaklaşık olarak %5’i, kısmi olarak çıkartılabilen iyi huylu menengiomaların %30’u, atipik menengiomaların ise %40’ı tekrar büyümüştür.Hastanın genel sağlıklılık durumuna bağlı olarak tümörün tekrarlaması durumunda tekrar bir cerrahi girişim ya da daha büyük olasılıkla radyasyon tedavisi gerekebilir.

Menengiomalarda Tedavi Sonrasında İyileşme Ne Kadar Sürer Ve Nasıl Olur?

Beyin tümörlerinde hastanın yaşı, genel sağlık durumu, tümörün yeri ve büyüklüğü ve uygulanan tedaviye göre iyileşme süresi değişir. Cerrahi sonrasında ortaya çıkabilecek olan kas koordinasyonu bozuklukları veya konuşma sorunlası genellikle geçicidir. Bu dönemde rehabilitasyon hizmetleri gerekebilir.