Glioblastoma Multiforme Hakkında Sık Sorulanlar

Glioblastoma Multiforme Nedir?

Glioblastoma, ya da diğer adıyla glioblastoma multiforme, bütün beyin tümörlerinin içinde en sık rastlanan primer kötü huylu beyin tümörüdür. Ayrıca bu tümör tedavi edilmesi en zor olan tümörlerden de biridir. Bu tümör beyin içindeki yıldız şeklindeki glial destek dokularından yani astrositlerden köken alan kötü huylu bir tümördür.

Glioblastoma Multiforme Ne Sıklıkla Ve Kimlerde Görülür?

Bu tümör yaklaşık 100 000’de 5 kişide görülür. GBM bütün primer beyin tümörlerinin yaklaşık olarak %20-30’unu oluşturmaktadır. Genellikle 40-60 yaş arasında ve erkeklerde kadınlara oranla biraz daha fazla görülmektedir.

Glioblastomada Ortaya Çıkan Belirtiler Nelerdir?

Glioblastomada en sık görülen bulgular baş ağrısı, hafıza kaybı, havale ve davranış değişiklikleridir. Bu bulgular tümörün hızla büyümesi sonucunda artan basınç nedeniyle ortaya çıkar. Tümör büyüdükçe, bası yaptığı yerin özelliğine göre bazı beden işlevlerinde kayıplar ortaya çıkabilir.

Glioblastomanın Tanısı Nasıl Konur?

Glioblastomanın tanısı için hekim öncelikle nörolojik muayene yapar. Daha sonra beyin MR ile tümörün yeri, büyüklüğü saptanır. Tanının kesinleşmesi biyopsi ile mümkündür.

Glioblastomanın Tedavisinde Amaç Nedir?

Glioblastoma Tedavisinde Amaçlar Şunlardır:

  • Tanının kesinleştirilmesi
  • Şikayetlerin giderilmesi
  • Potansiyel olarak tedaviye dirençli hücrelerin, onlar çoğalmaya başlamadan önce yok edilmesi
  • Bağışıklık sisteminin baş etmesi gereken kötü huylu hücrelerin azaltılması
  • Kötü huylu hücrelerin daha sonraki tedaviye daha duyarlı hale getirilmesi için oksijenli ortama maruz bırakılmaları
  • Kötü huylu hücreler tarafından üretilen zararlı ürünlerin miktarının azaltılması

Bunları başarabilmek için genellikle cerrahi tercih edilir. Ancak en başarılı ameliyattan sonra bile mikroskopik düzeyde tümör hücreleri beyinde kalır. Bu durumda hekim bu hücrelerden mümkün olduğunca çoğunu öldürebilmek için ek bir tedavi önerecektir. Bu tedavi planı ya sistemik, yani bedende dolaşarak tümör bölgesine giden, ya da yerel, yani tümörün olduğu yerde etki eden tarzda bir tedavi olabilir.

Glioblastoma multiforme ne kadar yaygındır?

Glioblastoma multiforme, beyin tümörleri arasında en yaygın ve en agresif olanıdır. Her yıl dünya genelinde yaklaşık 3 kişiden 100.000'i bu hastalığa yakalanmaktadır.

Glioblastoma multiforme ölümcül müdür?

Glioblastoma multiforme, tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Tedavi edilse bile, tümörün agresif doğası nedeniyle hastalığın nüks etme riski yüksektir. Tedavi edilmemiş glioblastoma multiforme genellikle birkaç ay içinde ölümcül olur.

Glioblastoma multiforme'nin nedeni nedir?

Glioblastoma multiforme'nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak genetik faktörler, çevresel etkenler ve yaşam tarzı faktörleri gibi çeşitli faktörlerin bu hastalığın gelişimine neden olduğu düşünülmektedir.