Elektromiyografi Hakkında Sık Sorulan Sorular

Elektromiyografi (EMG) Nedir ve Kim Tarafından Yapılır?

Elektromiyografi(EMG), hastayı fazla rahatsız etmeyecek şiddette doğrusal elektrik akımı kullanılarak, sinirlerin elektrik iletme fonksiyonlarının ölçüldüğü inceleme yöntemidir. Bunun için, parmaklara ve sinirlerin üzerindeki cilt bölgelerine düşük şiddette elektrik akımı uygulanır ve sinirin veya cildin başka bir yerinden bu akım bilgisayarlı aletlerle toplanarak ölçüm yapılır. Böylece sinirin sağlıklı fonksiyon yapıp yapmadığı anlaşılır.EMG tetkiki ,elektrofizyolojik inceleme konusunda eğitim almış Nöroloji uzmanı tarafından yapılır.

Elektromiyografi (EMG) Nasıl Yapılır?

EMG iki bölümden oluşur. Sinirlerdeki iletim hızının ölçüldüğü birinci bölümde; kasların üzerine yerleştirilen elektrodlar yardımıyla ilgili sinire çok hafif bir elektriksel uyarı verilerek sinirlerdeki iletim hızı hesaplanır.İkinci bölümde ise çok ince ve özel olarak yapılmış iğneler kullanılarak inceleme yapılacak kaslara ciltten girilerek elektriksel aktivitesine bakılır.Kaslardaki sorunların tanısı için EMG incelemesinde iğne elektrotları kullanılır. Bu yüzden iğne EMG'si olarak da adlandırılır. Özel olarak hazırlanmış iğnelerin içine çok ince bir tel konulması ile kayıt elektrodu haline getirilmişlerdir. Cihaza bağlı bir iğne ilk görüldüğünde elektrik verileceği korkusu uyandırır. Fakat iğne EMG incelemesinde herhangi bir elektriksel uyarı verilmez. Yalnız kaslarda normal veya anormal elektriksel aktivitenin kaydedilmesi için kullanılır. Araştırılan kasa iğnenin ucu direkt olarak yerleştirilir. İğne ucuna yakın olan kas bölgesinde o kasın kasılması için beyinden gönderilen uyarıların oluşturduğu elektriksel aktiviteler çok özel cihazlar aracılığıyla büyütülürler ve cihazın ekranından izlenirler. Görsel incelemenin yanında aynı sinyaller hoparlör sayesinde işitilir hale getirilirler ve incelemeyi yapan doktorun değerlendirmesine önemli katkıları olur.

EMG İncelemenin Süresi Ne Kadardır ?

Her zaman için bir vücut bölgesinde birden fazla sayıda sinir ve kasın incelenmesi gerekmektedir. Yöntem uygulama şekli nedeniyle ağrılı olabildiğinden uygulayıcı bilgi ve deneyimi yardımıyla incelemeyi sınırlayarak gereksiz girişimlerden kaçınır. Bazen de sınırlı gibi görünen ve kısa sürmesi planlanan incelemeler, uygulama sırasında elde edilen verilere göre genişletilebilir. EMG'de her hasta için hastalığına uygun ayrı inceleme planları uygulandığından standart bir inceleme süresinden bahsetmek güç olmakla birlikte bu süre 30 dakikadan 2 saate kadar uzayabilmektedir. Bu süre içerisinde hastanın mümkün olduğunca doktora yardımcı olması incelemenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak, gereksiz uzamalara engel olacaktır.

Elektromiyografi (EMG) Tetkiki Hangi Durumlarda İstenir?

Sinir yaralanmaları (sinir kesisi,trafik kazaları vs.) Sinir sıkışmaları (karpal tünel sendromu vs.) Boyun ve bel fıtıklarının tanısında Sinirlerin fonksiyonlarını bozabilen hastalıkların (şeker hastalığı, böbrek hastalığı gibi) sinirler üzerindeki etkilerinin araştırılması, Yüz felci teşhis ve takibi Kas ve sinir-kas kavşağı hastalıklarının teşhisi (myasteni,myopati vs.) Kas erimeleriyle giden omurilik hastalıklarının (ALS,polio vs.) tanısında

EMG Tetkiki Herkese Yapılır mı?

Kalp pili (pacemaker) , kan sulandırıcı ilaçlar(kumadin,aspirin vb.) kullanan ve kan pıhtılaşması bozukluğu olan hastalarda EMG tetkiki uygun şartla sağlanmadan yapılamaz.Çünkü pile yakın bölgelerde yapılan EMG incelemelerde pil ayarları bozulabilir veya kan sulandırıcı ilaça bağlı iğne EMG sırasında kas içi kanamalar olabilmektedir.