İncirli cad. No:41 Kat:4 34147 / Bakırköy / İstanbul (Dilek Pastanesinin üstü)

Omurga Hastalıkları

Omurga, insanların  duruşunu, destek yapısını meydana getiren temel sistemdir. Omurga; başın, gövdenin, göğüs ve karın boşluğundaki birçok iç organın ağırlığını taşır ve bunlara sağlam  bir destek olur. Ayrıca baş ve gövdenin hareketlerini  sağlar. Bu arada omurga kanalı içinde yer alan  omurilik gibi çok önemli bir organa  güvenli  bir kılıf teşkil eder.

Omurga, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır ve yaklaşık 70 cm uzunluğundadır. Omurgayı oluşturan 33-34 kemikten herbirine vertebra yani omur denir.Omurlar  kafatasının hemen altından başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanırlar. Bu omurlardan ilk 24 tanesi, birbirlerine, omurlararası disk denilen kıkırdakları bulunduran eklemler aracılığıyla bağlanmışlardır.  Omurlar ; 7 boyun omuru, 12 sırt omuru ve 5 bel omuru olmak üzere üç gruba ayrılırlar. Kalan 9-10 omurun ilk beşinin birleşmesiyle kuyruk sokumu kemiği, en altta bulunan küçük ve tam gelişmemiş 4-5 tane omurun birleşmesiyle  de kuyruk kemiği meydana gelmektedir.