Vertebroplasti ve Kifoplasti

Vertebroplasti ve kifoplastinin en çok uygulandığı hasta grubu kemik erimesine bağlı omurların zayıfladığı, kırık riski taşıdığı veya kırıldığı olgulardır. Bu hastalarda şiddetli bel sırt ağrıları olmakta ve ağrı ağrı kesici ve korse gibi yöntemlerle de geçmemektedir. İşte bu olgularda omurga tıbbi çimento ile güçlendirilerek ağrılar giderilir.

Bir çok hastada genel anestezi uygulanmadan sedoanaljezi yöntemi ve lokalanestezi ile bu işlemler yapılabilir. Ancak hastaların rahatsız olması durumlarında nadiren genel anesteziye başvurulur.

Vertebroplasti işlemi 20-30 dakika, kifoplasti işlemi 45 dakika kadar sürer.

Aynı seansda birden fazla omurgaya işlem yapılabilirse de önerilen aynı seansda en fazla üç omurgaya uygulanması ve her omurgaya yapılan işlem arasında 15 dakika ara verilir.

Hastaların %95’inde ağrılar tamamen geçer.

Vertebroplastiye bağlı gelişecek komplikasyonların en sık görülen(Akciğer damarlarının tıkanması). Ayrıca tıbbi çimentonun omuriliğin geçtiği kanala sızması durumunda bacaklarda kuvvet kaybı gelişebilir. Bu riskler oldukça düşük olup, sızıntı kifoplasti yönteminde hemen hemen olmamaktadır.

Kifoplasti ve vertebroplasti karşılaştırıldığında ağrının giderilmesi bakımından aralarında önemli bir fark yoktur. Ancak kifoplasti vertebroplastiye oranla daha pahalı bir uygulamadır.

Kifoplastinin üstünlükleri omurgadaki çökmenin balon yardımıyla kaldırılarak yüksekliğin arttırılması ve böylece kifozun düzeltilmesi, ayrıca sementin omurga dışına kaçma ihtimalinin çok düşük olmasıdır.